FAQ dla Uczestników

1. Czy mogę zgłosić kostium, który miał już swoją premierę na innym konkursie oraz zdobył nagrodę?

Do konkursu dopuszczone zostaną stroje nowe jak i te, które miały już swoją premierę sceniczną na innych imprezach i zostały nagrodzone. Wyjątkiem są jedynie kostiumy, które były zakwalifikowane do konkursu na PGA 2016.

 

2. Czy mogę zgłosić kostium, który jest oryginalną wersją postaci?

Tak. Do konkursu dopuszczone zostaną stroje prezentujące oryginalne pomysły i interpretacje na stroje postaci, z uwzględnieniem, iż uczestnik przyśle odpowiedni obrazek stroju, na którym bazował swój pomysł podczas tworzenia kostiumu.

 

3. Czy mogę wystąpić z koleżanką podczas jednej prezentacji?

Niestety nie - ocena prezentacji to jedno z kryteriów konkursu i dlatego chcemy aby każdy z uczestników miał jednakowe szanse.

 

4. Czy muszę przedstawić zgodę rodzica lub oświadczenie o wizerunku na piśmie podczas zgłoszenia lub przed konkursem?

Nie ma takiej potrzeby, wymagamy jedynie skanu elektronicznego podpisanych dokumentów.

[ Wstecz ]