DLA MEDIÓW

KUP BILET

Akredytacje

Jesteś dziennikarzem, YouTuberem, Blogerem, Vlogerem, Influencerem? Wypełnij formularz akredytacyjny na Poznań Game Arena.

Formularz akredytacji

Regulamin akredytacji

TARGI GIER I ROZRYWKI MULTIMEDIALNEJ POZNAŃ GAME ARENA 2019

 1. Podstawą wydania akredytacji dla mediów, upoważniającej do wejścia na teren targów w dniach 9-11.10.2020 r., jest aktywna praca w zawodzie dziennikarza, owocująca regularnymi publikacjami w prasie, telewizji, radiu oraz Internecie
 2. Akredytacje wydawane są na podstawie okazania legitymacji prasowej lub aktywnych portali, kanałów, blogów, stron internetowych, które tematyką związane są z profilem targów PGA (gry komputerowe, gry planszowe, elektronika, technologie) i cieszą się dużą popularnością wśród potencjalnych zwiedzających targi PGA
 3. Dla twórców nieposiadających legitymacji prasowej, a tworzących treści na portalach youtube, facebook, twitch, blog prywatny przyjęte zostały minimalne limity tj:
  a) dla użytkowników kanału YouTube: 50 000 subskrybentów;
  b) dla użytkowników profilu Facebook: 40 000 polubień;
  c) dla użytkowników platformy Twitch, którzy posiadają program partnerski z Twitch (liczba wejściówek ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
  d) podmioty nie spełniające wymaganych minimalnych limitów mogą się ubiegać o przyznanie akredytacji na podstawie przesłania indywidualnego zgłoszenia wraz z załączonymi dowodami aktywnej działalności na adres: [email protected]
 4. Organizator Poznań Game Arena zastrzega sobie prawo odmowy przyznania akredytacji w chwili, gdy wykazane medium nie jest zgodne z profilem wydarzenia nie jest na bieżąco aktualizowane, nie spełnia kryteriów wymienionych w pkt. 3 bądź napłynęło zbyt wiele zgłoszeń z jednej redakcji/kanału/konta
 5. Termin nadsyłania zgłoszeń akredytacyjnych mija 6 października 2020 r. o godz. 10:00
 6. Akredytacja upoważnia do jednokrotnego wejścia w każdy poszczególny dzień targów, tj. do jednokrotnego wejścia w piątek (9.10), jednokrotnego wejścia w sobotę (10.10) i jednokrotnego wejścia w niedzielę (11.10)
 7. Akredytacja nie upoważnia do wjazdu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas wydarzenia
 8. Akredytacja upoważnia do wejścia do pawilonu Stars4fans. Nie daje natomiast możliwości przebywania na backstage'u wydarzenia
 9. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych

Zasady przyznawania akredytacji:

Osoby ubiegające się o akredytację prasową proszone są o:

W miejscu, w którym należy wskazać nazwę redakcji, prosimy podać również link do prowadzanego YouTube lub bloga.

 • Opublikowanie na stronie/kanale/blogu/magazynie/programie telewizyjnym/programie radiowym informacji na temat Targów PGA w oparciu o dostępne na stronie www.gamearena.pl bądź przesyłane materiały (teksty, zdjęcia, bannery) lub autorskie publikacje redakcyjne
 • Przesłanie linku do strony z miejscem publikacji
 • Załączenie skanu legitymacji dziennikarskiej, a w przypadku twórców internetowych statystyk zasięgowych z przeciągu 3 miesięcy.